Välkommen tillbaka!

Logga in med din mailadress som användarnamn för att göra ändringar i din prenumeration.

Logga in med Facebook
eller
Hjärt- och lungräddning på hund

För att säkerställa våra fyrbenta vänners välbefinnande är det avgörande att vara förberedd inför nödsituationer. Hjärt- och lungräddning (HLR) för hundar är något alla hundägare bör känna till. Läs våra tips för att eventuellt rädda din hunds liv ifall olyckan skulle vara framme.

När är HLR för hundar nödvändigt?

Om hunden inte visar tecken på kontakt, puls eller andning, är det viktigt att genomföra hjärt- och lungräddning. HLR får inte ges om luftvägarna inte är fria och inblåsning inte är möjlig.


Bedöm situationen

Se till att miljön är säker för både dig och din hund innan du börjar med HLR. Om möjligt, flytta din hund till en plan yta. Det är rekommenderat att ha två personer närvarande för att underlätta proceduren. Om du är ensam bör du se till att nacken på hunden är rätad och att tungan är utdragen före varje inblåsning. Helst ska huvudet och nacken vara i linje med varandra.

Det är viktigt att förstå att tid är avgörande i sådana situationer och att man måste vara beredd att vidta åtgärder utifrån den specifika situationen. Att ha kunskap och förmåga att agera snabbt och effektivt kan vara avgörande för hundens överlevnad.

Steg för steg

- Kontrollera om det finns tecken på andning, rörelse eller puls.
Hundars puls är lättast att hitta/känna på insidan av ljumsken. För att känna pulsen (i lårbensartären) sätter du fingrarna på insidan av ljumsken/låret. Flytta runt fingrarna tills du hittar pulsen. Om du inte hittar pulsen kan du känna efter hjärtslag genom att lägga en hand på nedre delen av bröstkorgen bakom vänster framben. Om ingen puls upptäcks ska du påbörja HLR omedelbart.

- Starta med konstgjord andning
  1. Dra försiktigt ut tungan ur hundens mun.
  2. Se upp så att du inte blir biten, eftersom även en medvetslös hund kan bitas.
  3. Ta bort synliga objekt ur munnen. Om du inte kommer åt föremålet, utför Heimlichmanöver.
  4. Stäng hundens mun och räta ut hundens nacke försiktigt då det kan finnas någon form av nackskada.
  5. Sätt din mun över hundens nos.
  6. Gör en inblåsning via nosen tills hundens bröstkorg reser sig. Anpassa luftvolymen till hundens storlek.
  7. Upprepa 10 gånger med en inblåsning var tredje sekund.
  8. Kontrollera om hunden andas genom att titta på bröstkorgen.
  9. Om andningen inte kommer igång, kontakta veterinär och fortsätt med konstgjord andning under transporten till djursjukhuset.
Efter att ha utfört konstgjord andning, kontrollera om det finns en puls. Om du fortfarande inte kan upptäcka en puls, fortsätt till bröstkompressioner.

- Utför bröstkompressioner

Placera händerna på bröstkorgens nedre del (där hundens vänstra armbåge vidrör bröstet). Pressa ihop/tryck ner bröstkorgen enligt nedan:

10-15 mm för små hundar
20-30 mm för medelstora hundar
35-40 mm för stora hundar

Utför ungefär 30 kompressioner med en hastighet av cirka 100 kompressioner per minut. Se till att släppa trycket mellan varje kompression. Därefter genomför två inblåsningar så att bröstkorgen lyfts. Fortsätt sedan med 30 kompressioner i samma tempo som tidigare och avsluta med ytterligare två inblåsningar. Upprepa denna sekvens. Om ni är två personer kan en person ansvara för kompressionerna medan den andra personen tar hand om inblåsningarna.

Fortsätt med HLR tills din hund börjar andas på egen hand och cirkulation fungerar. Även om du kan återuppliva din hund med HLR, är det viktigt att söka veterinärvård omedelbart. Din veterinär kan bedöma din hunds tillstånd och ge all nödvändig behandling.

OBS! Om andningen inte kommer igång efter HLR ska du fortsätta med konstgjord andning medan du transporterar hunden till ett djursjukhus.

Kom ihåg att snabba åtgärder och rätt teknik är nyckeln till att ge din hund den bästa chansen att överleva.

Blogginlägg från Furry Family

Vi som bloggar här

Furry Family's veterinär Giulia Li Donni har arbetat som veterinär i över 10 år. Hon driver idag egen veterinärklinik på Östermalm i Stockholm. Kicki Fellstenius är hundpsykolog, hundägarecoach och hundinstruktör. Kicki är också grundare av Glada Jyckar där du kan gå valpkurser, lydnadskurser, kantarellsökskurs mm.