Välkommen tillbaka!

Logga in med din mailadress som användarnamn för att göra ändringar i din prenumeration.

Logga in med Facebook
eller
Ögoninflammation hos hundar
Som ansvarsfulla hundägare är det avgörande att vara medveten om vanliga hälsoproblem som kan påverka våra hundar. Precis som oss människor kan din hund drabbas av ögoninflammation. Detta kan orsaka obehag och potentiellt leda till allvarligare komplikationer. Idag utforskar vi orsakerna och symtomen för att veta hur du kan hantera och förhindra ögoninflammation hos ditt älskade husdjur.


Orsaker:

Allergier: Hundar kan utveckla allergier mot olika miljöfaktorer, såsom pollen, damm eller vissa kemikalier.
Främmande föremål: Partiklar som damm, sand eller gräs kan irritera ögonen och orsaka inflammation när de kommer i ögat.
Infektioner: Bakterie-, virus- eller svampinfektioner, kan orsaka ögoninflammation.
Trauma eller skada: Oavsiktliga repor, bett eller trubbigt våld på ögonområdet kan resultera i inflammation och obehag.
Irriterande ämnen: Exponering för irriterande ämnen som rök, kemikalier eller överdrivna skötselprodukter.


Symtom:

Rodnad: Inflammerade ögon verkar ofta röda eller blodsprängda på grund av ökat blodflöde till det drabbade området.
Flytningar: Hundar med ögoninflammation kan ha överdrivet tårflöde, flytningar eller slemliknande vätska runt ögonen.
Svullnad: Ögonlocken eller vävnaderna som omger ögonen kan bli svullna.
Kisar eller blinkar: Hundar som upplever ögoninflammation kisar ofta, blinkar överdrivet eller har svårt att hålla ögonen öppna.
Klåda: Din hund kan gnugga eller klia sig i ögonen ofta för att lindra obehag.
Känslighet för ljus: Inflammerade ögon kan vara känsligare för starkt ljus, vilket gör att din hund undviker väl upplysta områden.


Ta hand om hundens ögoninflammation:

Rådfråga en veterinär: Om du märker några symtom på ögoninflammation hos din hund är det viktigt att söka veterinärvård omgående. En veterinär kan noggrant diagnostisera den bakomliggande orsaken och ordinera lämplig behandling. Kom ihåg att snabb veterinärvård är avgörande för korrekt diagnos och effektiv behandling.
Rengör ögonen: Använd en koksaltlösning eller ögondroppar som din veterinär rekommenderar, för att försiktigt rengöra din hunds ögon och ta bort eventuella flytningar eller irriterande ämnen.
Undvik irriterande ämnen: Minimera din hunds exponering för potentiella ögonirriterande ämnen, såsom rök, starka kemikalier eller överdrivna skötselprodukter.
Förhindra trauma: Förhindra oavsiktliga skador på din hunds ögon. Håll vassa föremål utom räckhåll och övervaka deras interaktioner med andra hundar.
Upprätthåll hygien: Rengör din hunds ansikte regelbundet, inklusive området runt ögonen, för att förhindra att smuts, skräp eller bakterier samlas.
Följ instruktionerna från din veterinär: Om din veterinär ordinerar medicin, följ anvisningarna noggrant. Slutför hela behandlingsförloppet, även om symtomen förbättras.
Förebyggande åtgärder: För att minska risken för ögoninflammation, se till att din hund får regelbundna vaccinationer, upprätthålla en ren livsmiljö och utöva goda hygienvanor, inklusive regelbunden skötsel.

Ta hand om er!
/Veterinär Giulia Li Donni

Blogginlägg från Furry Family

Vi som bloggar här

Furry Family's veterinär Giulia Li Donni har arbetat som veterinär i över 10 år. Hon driver idag egen veterinärklinik på Östermalm i Stockholm. Kicki Fellstenius är hundpsykolog, hundägarecoach och hundinstruktör. Kicki är också grundare av Glada Jyckar där du kan gå valpkurser, lydnadskurser, kantarellsökskurs mm.